Категории с падащо меню

ПОКАНА

ТЕ УСПЯХА

        Обръщаме се към всички бивши възпитаници на 203 ПЕГ" Св. Методий" , които искат да споделят своите успехи , след завършване на гимназията. Сигурни сме , че вашият опит може да мотивира днешните млади хора и да им даде нова перспектива . Каним ви да изпращате писма, снимки и клипове на адреса на гимназията ,за да покажем на днешните ученици , че доброто образование е залог за успешен живот. Каним ви да участвате във всички инициативи  по случай годишнината, както и да предлагате  свои. С пожелание за успех:

         Таня Трапова 

         директор

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ

Ученици от клуб "Да съхраним българското" към 203 ПЕГ "Св. Методий" под ръководството на г-жа Таня Трапова проведоха открити уроци по родолюбие сред ученици от две основни столични училища - 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 34 ОУ "Стою Шишков".

 

 

На 1 март 2017 г., ученици от 203 ПЕГ "Свети Методий", гр. София, под ръководството на своя учител по история г-жа Таня Трапова, организираха и проведоха нетрадиционно мероприятие, посветено на два големи български празника – Баба Марта и 3 март. С ръчноизработени от тях мартенички, учениците поздравиха гражданите и гостите на гр. София с пожелание да бъдат живи и здрави и да съхранят българските традиции. 

В навечерието на две важни дати за България , 19.02 - Ден на Васил Левски и 03.03 - Ден на Освобождението, в 203 ПЕГ „Свети Методий“ се състоя среща на поколенията: Наследник на Филип Тотю стана ученик на Ботев.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

График за СФО - 12 клас май

Code: График за СФО - 12 клас
ОПИСАНИЕ

В създалата се ситуация с COVID-19 изпитите ще се проведат при стриктно спазване на всички предпазни мерки. Преди и след всеки изпит в тоалетните на ет.2 и в каб.29 подът и всички повърхности ще бъдат почиствани и дезифенкцирани, съгласно разпоредбите на здравните власти. Учениците ще бъдат допускани в изпитната зала само с маски, лични предпазни средства и лични учебни пособия!

Price: 0.00лв.
Quantity:
Send to friend Add to wishlist
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: 1. Информират се лично за условията и реда за провеждане на изпитите от сайта на училището. 2. Спазват стриктно графика за полагане на изпитите. 3. Явяват се 30 минути преди началото на всеки изпит. 4. Носят лични прадпазни средства: маска, ръкавици, дезифектант или мокри кърпички. 5. Носят необходимите ученически пособия и ползват само личните си химикалки, моливи, триъгълници и др., необходими за съответния изпит пособия! 6. По време на изпита не преписват и не ползват мобилни технологии. 7. Изпълняват стриктно указанията на квесторите и имат прилично поведение по време на изпитите. 8. Явяват се в приличен външен вид. Изпитите са писмени с продължителност 3 астрономически часа. Изпитите по „чужд език” са писмен и устен, като устния изпит е с продължителност по преценка на Училищната комисия по оценяването, но не повече от 30 минути. Изпитът по ФВС е практически. Резултатите от изпитите се съобщават лично: по телефона, с СМС, в месинджър, вайбър или имейл в тридневен срок след приключване на изпитната сесия.
File Info
сесия СФО за сайта [DOCX, 15.23 KB]