XHTML Box

ПОКАНА

SUCCESS

XHTML Box

XHTML Box

"School Generator" Форум

School prizes

XHTML Box

XHTML Box

Salutation

Creative English Lessons

Code: 25.04.2019
Description

Изключително интересен открит урок на тема „Американска храна и хранителни навици“, проведе г-жа Самоковска с нашите умни и талантливи ученици от X и XI клас. Бяха разгледани две менюта от два различни американски ресторанта. С голям ентусиазъм учениците взеха участие в дискусията - Какво биха пробвали, ако са там на място? Кои храни за вас са различни, изненадващи? Учениците бяха разделени в 4 групи по пет човека. Група 1 имаше за задача да изготви постер, като свърже картинки на храни с тяхната дефиниция на английски език и име. Група 2 и Група 3 имаха възможност да си избират кратки статии за хранителните навици в САЩ. Отбелязваха си важни факти, които споделяха в групата. Проведоха дискусия на английски език /в рамките на групата/ и изготвиха постери. Група 4 - творческо писане по зададени инструкции и модел. Използвано бе професионално учителско ръководство The Minimax Teacher от Jon Taylor. По-специално Ode to an object и модела Ода за луната /Ode to a moon/. Учениците съставиха свои творчески стихотворения. Всяка група излъчи говорител, който представи работата на групата. Всички ученици от X и XI клас взеха активно участие в учебния час, демонстрирайки силна мотивираност и високо ниво на знания и умения по английски език.

Price: 0.00лв.
Quantity:
Send to friend Add to wishlist