Welcome to our store!

Dropdown Categories

ЗА 12 КЛАС

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2016/2017 г. напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ от учениците се извършва в срок от 03.07.2017 г. до 12.07.2017 г. включително.

 

 

Раздаването на дипломите ще бъде на 23.06.2017 г. от 11.00 до 13.00 ч.

 

На 12.05.2017 г. ще се проведат изпитите за ученици, на които не може да се формира срочна оценка съгласно чл.37 ал.1  т.1 от Наредба №11/1.09.2016 г.

 

Тържественото изпращане под наслов  "Последен звънец" ще се проведе на 15.05.2017 г. от 11:00 ч.

 

Заповед за определяне на дати за държавни зрелостни изпити

 

Наредба за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

ИЗПИТНА СЕСИЯ м. май 2017 г.

 

Инструктаж за зрелостника

 

Заповед за утвърждаване на образци на документи

«1»

Shopping Cart

Cart is empty.

Currency