Категории с падащо меню

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СМО ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СМО

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ПОПОВА, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ВАНЯ ДОБРЕВА,

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ  ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                Г-ЖА  ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ ГРАД

                                КОПИЯ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Педагогическият съвет на една гимназия - на столичната Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици (ПГИЧЕ) „Св. Методий” - през втория срок на учебната 2013/14 г. е въвлечен в един измислен конфликт. Той е резултат най-вече от неопитността на конкретен родител, но е и добър повод да се напомни, че обществото ни следва да постигне разумно обединение около принципни за българското училище въпроси.

Особено важно е това да се постигне точно сега, когато отново се говори за реформа, за промяна в законодателството, за драстични размествания в една сфера, която през последните десетилетия съхранява обществената си длъжност не подкрепена от подобни активности, а по-скоро въпреки тях.

1.     Конкретният случай ни убеждава, че учителят, ученикът, родителят са основните „действащи лица” в институцията, която в най-голяма степен формира иденичността и на съвременните българи, но дали взаимодействието, общуването между тях винаги е добронамерено? Безусловно необходимо е спазването на закона, правилниците, регламентите в сферата на образованието, но и добронамерената комуникация между всички нас, за да можем качествено да изпълняваме задълженията си.

2.     Един конкретен случай на родителска неопитност и недообмислена реакция, е поет от „адвокати” и висшестоящи администратори, но, както изглежда, не от сериозна загриженост към ежедневната работа в училище, а за разправа с доказани професионалисти, за подценяване и унизяване на училището с постоянни проверки, които нарушават ритъма на работа в институцията.

3.     Недопустимо е един родител и неговият адвокат да си позволяват да говорят от името на всички родители, да правят недопустими квалификации спрямо уважавани колеги, да хвърлят твърдения, които целят да накърнят авторитета лично на директора, но и скандално да неглижират институцията на училището ни, към което родителите като цяло имат повече респект.

Педагогическият съвет апелира за адекватно, а не мнително и обидно отнасяне към учителя и към благородната учителска професия. С уважение, което следва всички ние да възпитаваме и у децата, като добри учители, родители, общественици.

Загрижените родители не бива да се превръщат в „лоши адвокати” на децата си, а да контактуват пряко, а не чрез посредници, с всеки от учителите на детето си, както и с директора. И не само на родителски срещи или чрез висшестоящи инстанции, а приемайки отговорно своя дял за съвместното и резултатно ежедневно взаимодействие, в интерес на децата ни, на тяхното развитие и усъвършенстване, съответстващо на авторитета, който нашето общо училище е спечелило, отстоявало е през годините и възнамерява да удържа в бъдеще.

Крайно време е да осъзнаем, а и да отстояваме в ежедневието си, че:

1.     Ученикът не е просто „консуматор”, а формираща се личност, която полага честни усилия, за да заслужи своето добро място в обществото;  

2.      Учителят не е просто „сервитьор” от сферата на услуги в обществото на потреблението, а е взискателен приятел в процеса на обучение и възпитание;

3.     Родителят, който милее за израстването и доброто място на детето си в обществото, уважава първо институцията на училището, за да възпита не предоверяване на безпринципни връзки, а уважение и към другите институции в държавата;

4.     Училищната администрация,от всички равнища,съдейства и подпомага всичко това, а не създава изкуствено напрежение и не провокира измислени, унизителни за всички страни, казуси.

Уверяваме ви, че естествените проблеми, които ежедневно преодоляваме в благородната сфера на образованието, в условията на политически кипеж и не винаги пложителни примери от обществената среда, са ни достатъчни.

                                                                  

10.06.2014 Г.             МАРИЙКА ПОПОВА,

                                      ДИРЕКТОР НА ПГИЧЕ „СВ. МЕТОДИЙ”

«1»