Категории с падащо меню

ПОКАНА

ТЕ УСПЯХА

        Обръщаме се към всички бивши възпитаници на 203 ПЕГ" Св. Методий" , които искат да споделят своите успехи , след завършване на гимназията. Сигурни сме , че вашият опит може да мотивира днешните млади хора и да им даде нова перспектива . Каним ви да изпращате писма, снимки и клипове на адреса на гимназията ,за да покажем на днешните ученици , че доброто образование е залог за успешен живот. Каним ви да участвате във всички инициативи  по случай годишнината, както и да предлагате  свои. С пожелание за успех:

         Таня Трапова 

         директор

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ

Ученици от клуб "Да съхраним българското" към 203 ПЕГ "Св. Методий" под ръководството на г-жа Таня Трапова проведоха открити уроци по родолюбие сред ученици от две основни столични училища - 142 ОУ "Веселин Ханчев" и 34 ОУ "Стою Шишков".

 

 

На 1 март 2017 г., ученици от 203 ПЕГ "Свети Методий", гр. София, под ръководството на своя учител по история г-жа Таня Трапова, организираха и проведоха нетрадиционно мероприятие, посветено на два големи български празника – Баба Марта и 3 март. С ръчноизработени от тях мартенички, учениците поздравиха гражданите и гостите на гр. София с пожелание да бъдат живи и здрави и да съхранят българските традиции. 

В навечерието на две важни дати за България , 19.02 - Ден на Васил Левски и 03.03 - Ден на Освобождението, в 203 ПЕГ „Свети Методий“ се състоя среща на поколенията: Наследник на Филип Тотю стана ученик на Ботев.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 май 
Изключително вълнуващо и емоционално зареждащо изживяване за всички учители, преподаващи на учениците от XII клас, бе специално организирания от тях, под ръководството на техния всеотдаен учител по руски език - г-жа Тоня Томова, учебен час. 
Те посрещнаха много топло и гостоприемно, с усмивка, цвете и топли думи всеки един от учителите. За всеки от тях бяха подготвили специална табелка, с нарисувани символични за всеки, според заеманата длъжност в училище и конкретния предмет, по който преподава, знаци, изображения. На всеки учител, гостоприемните дванадесетокласници сервираха любим десерт и на напитка . Своето признание към всеотдайния труд на учителите, те засвидетелстваха със специална грамота за всеки учител, изработена от тях, в знак на благодарност и топло отношение. 
Дванадесетокласниците бяха подготвили и специална презентация, в която за всеки учител бяха отделили слайд със стоплящи думи на признание и благодарност.
Учителите и учениците отправиха стоплящи послания едни към други. На цветен лист, всеки от тях написа своето пожелание: учители към ученици, ученици към учители. От цветните листчета, дванадесетокласните направиха своебразно цвете на пожеланията. 
Скъпи дванадесетокласници, от сърце ви благодарим за изключително стоплящото, емоционално зареждащо изживяване! Със своя оригинален замисъл, мило отношение и специални жестове към всеки учител, вие успяхте истински да ни зарадвате и да ни накарате да се почувстваме много специални и много горди от това, че сте наши възпитаници! Огромна БЛАГОДАРНОСТ за цялата топлина, с която ни обгърнахте, заредихте и мотивирахте да продължаваме да даваме всичко от себе си в името на училището ни!
 
 

  в. Методий”, обявява следните свободни места по класове!мация, моля, последвайте линка по-долу:

За повече информация, моля, последвайте линка по-долу: Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий”, обявява следните свободни места по класове!За повече информация, моля, последвайте линка по-долу:                          

 

                            Уважаеми родители, във връзка с изискванията на писмо с Изх. номер - СО-15-6600-354/23.01.2015, от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, публикуваме следната декларация, касаеща информираността ви във връзка с осъществявания видео контрол на реда в сградата на ПГИЧЕ "Св. Методий". Молим Ви да се запознаете с текста на декларацията и да предадете подписан екземпляр с нанесени данни на ученика и родителя, в канцеларията на училището! Благодарим ви за съдействието!